Tai Nghe Popular Motorola & Kenwood

Tai Nghe Popular Motorola & Kenwood

Dùng cho mọi loại máy bộ đàm Motorola và Kenwood

Âm thanh chất lượng

Có đệm, càng đeo tai, kẹp Mic

Độ dài 1m – Màu đen