Pin máy bộ đàm motorola xir p8260

Là Pin máy bộ đàm motorola xir p8260

7.4V 2800mah lithium