Pin máy bộ đàm motorola xir p3150

Là Pin dùng máy bộ đàm motorola xir p3150

3.7V lithium