Pin bộ đàm motorola mtp 850

Là pin dùng cho máy bộ đàm motorola mtp 850