Bộ Đàm Motorola GP1000

Bộ đàm Motorola GP1000 đã góp sức mang tới cho con người một phương tiện để thông tin dễ dàng. Sản phẩm không chỉ dừng lại trong các ngành công an, quân đội, các đơn vị lực lượng chức năng của cơ quan nhà nước. Mà bộ đàm Motorola GP1000 còn được sử dụng trong việc bảo vệ cho các tòa nhà, khách sạn, nhà hàng, hay dùng liên lạc trên các công trình xây dựng, hoặc công tác điều hành kho bãi, bến cảng.