Bộ Đàm Motorola DP8668

Bộ đàm 3G được dùng nhiều vào các công việc yêu cầu đòi hỏi ở cự ly xa mà bộ đàm cầm tay thông thường không đáp ứng được. Thông thường bộ đàm cầm tay chỉ đạt được cự ly 1-3 km nhưng bộ đàm 3G không giới hạn khoảng cách ở đâu có sóng 3g/4g là ở đó chúng hoạt động tốt.